Historia John T. Essberger Group
 
W roku 1924 były Oficer Morski, Komandor John Theodor Essberger (1886 – 1959) założył jako armator tankowca prywatną firmę John T. Essberger. Przez lata firma rozrosła się i rozwinęła w różnorodnych kierunkach. Obecnie jest zarzadzana przez trzecie pokolenie, rodzinę Essberger/ von Rantzau.
Główna siedziba firmy mieści się w Hamburgu przy Palmaille 45-49.
W początkach rozwoju transportu morskiego, firma John T. Essberger była pionierem w przewozie ładunków ciekłych. Właściciel swój sukces oparł na wprowadzeniu innowacji w projektach i konstrukcjach tankowców oraz w starannym doborze kadry oficerskiej i reszty załogi. Polityka taka jest prowadzona do dziś.
Po śmierci John T. Essberger w roku 1959, jego córka Liselotte von Rantzau-Essberger (1918-1993) zarządzała firmą.
W latach 80-tych trzecie pokolenie rodziny Rantzau reprezentowane przez dwóch braci Dr Eberhart von Rantzau i Heinrich von Rantzau przystosowuje firmę do nowych wymagań jakie stawia rynek. Dla firmy pojawiła się atrakcyjna działalność w postaci transportu chemikaliów.

Obecnie w skład firmy wchodzą:
  • Linie Deutsche Africa –Linen i DAL
    Prowadzi usługi liniowe do Południowej Afryki oraz DAL do wschodniej Afryki i na wyspy Oceanu Indyjskiego,
  • TOL Transocean Liners - prowadzi działania transportowe,
  • TOS Transocean Shipmanagement - zarządza flotą firmy i jednostakmi pływającymi.

Grupa John T. Essberger jest niezależną firmą osiągającą obecnie dochód roczny około 350 milionów EUR/USD i zatrudniającą około 1,200 pracowników na całym świecie.

Flota John T. Essberger posiada bardzo nowoczesne chemikaliowce, operujące w regionie Europy włączając Morze Bałtyckie oraz region Morza Środziemnego i Czarnego. Jednostki posiadają od 2500 do 6000 DWT.

 

 
 


Trzy pokolenia rodziny Essberger
 
 

Siedziba firmy – Hamburg